TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG CỦA LỚP SƠ THIỀN là làm sao để các con tìm về bản tánh chơn không của mình thông qua phương pháp thiền và các phương pháp cũng như trò chơi, công cụ hỗ trợ, phương pháp thiền không phải là ngày một ngày hai mà bé tìm về, mà cái chính yếu là bé có khái niệm. Bất cứ các bé nào cũng hoạt động suốt, không tay chân thì trí não, không một phút giây nào ngừng nghỉ, học Toán, Lý, Hoá, học vẽ, học bơi, học đàn, học ngoại ngữ, thì việc các bé ngồi được 5s, 10s chỉ ngồi yên tĩnh tại thì đó là điểm khác thường và đó là điểm nhấn, không cần phải tập trung hít thở liền, nhưng con có hành động khác thường so với bao đứa trẻ khác và so với bao nhiêu năm nay thì đó đã là thành công rồi, và người lớn cũng vậy. 

Sơ thiền là gì

SƠ THIỀN

Sơ thiền Núi Tổ
Hiển độ tánh không
Tạo hoá ngóng trông
Hoà về tu học

Chân Con khép nhẹ
Tĩnh toạ ung dung
Trái phải cùng chung
Hai tay đan lại

Toàn thân tự tại
Mắt lại nhắm xong
Mạch lạc nối thông
Nhiếp tâm trước trán

Hơi thở thật sáng
Giữa trán vào ra
Ánh sáng là Ta
Khai thông toàn bộ

Tánh không hiển lộ
Trí huệ hanh thông
Học hành sáng trong
Tư duy rộng mở

Con cười rạng rỡ
Cởi mở xả thiền
Hai tay ép liền
Thời thiền vi diệu

Phật mô Tổ dạy
Ngay tại phút này
Trong Con đủ đầy
Hoá thành Phật vậy!

Sư Phụ TRẦN THANH NGHỊ