TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG CỦA LỚP SƠ THIỀN là làm sao để các con tìm về bản tánh chơn không của mình thông qua phương pháp thiền và các phương pháp cũng như trò chơi, công cụ hỗ trợ, phương pháp thiền không phải là ngày một ngày hai mà bé tìm về, mà cái chính yếu là bé có khái niệm. Bất cứ các bé nào cũng hoạt động suốt, không tay chân thì trí não, không một phút giây nào ngừng nghỉ, học Toán, Lý, Hoá, học vẽ, học bơi, học đàn, học ngoại ngữ, thì việc các bé ngồi được 5s, 10s chỉ ngồi yên tĩnh tại thì đó là điểm khác thường và đó là điểm nhấn, không cần phải tập trung hít thở liền, nhưng con có hành động khác thường so với bao đứa trẻ khác và so với bao nhiêu năm nay thì đó đã là thành công rồi, và người lớn cũng vậy. 

SƠ THIỀN
Sơ thiền Núi Tổ
Hiển độ tánh không
Tạo hoá ngóng trông
Hoà về tu học
 
....